به گزارش مهر، امروز سه شنبه در حاشیه جلسه صحن علنی مجلس شواری اسلامی محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت در مجلس توضیحاتی را در رابطه با علل تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ارائه داد.

میرتاج الدینی با تأکید براینکه تأخیر در بودجه تنها محدود به این دولت نمی شود، گفت: طبق آمار ما ۹۵ درصد لوایح بودجه ای که به مجلس ارائه شده به آذرماه نرسیده و عمدتاً در دی ماه به مجلس ارائه شده است.

معاون پارلمانی دولت افزود: دولت تلاش دارد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را سریعا آماده کرده و به مجلس ارائه دهد، در همین راستا دو جلسه رایزنی و هماهنگی میان دولت و مجلس صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: تلاش داریم لایحه بودجه ۱۳۹۱ را به شکلی به مجلس ارائه دهیم که بررسی آن تا قبل از انتخابات در خانه ملت به پایان برسد.

میرتاج الدینی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه اگر لایحه بودجه تا ۱۵ آذرماه به مجلس نرسد، بررسی آن به سال آینده موکول خواهد شد، اظهار داشت: این فشارها و حرف ها به مصحلت کشور نیست. در گذشته هم همیشه لایحه بودجه در دی ماه ارائه شده است.

میرتاج الدینی در رابطه با ویژگی های لایحه بودجه ۹۱، اظهار داشت: رئیس جمهور در رابطه با بودجه در صحن علنی مجلس صحبت خواهد کرد، تلاش می کنیم احکام ضروری که ماهیت بودجه داشته باشند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ قرار دهیم.

وی افزود: از ویژگی های مهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ انطباق آن با برنامه پنجم توسعه است.

وی در ادامه مجدداً تأکید کرد که دولت لایحه بودجه سال ۹۱ را زمانی به دست مجلس می رساند که با توجه به انتخابات مشکلی از نظر زمان بررسی پیدا نکند.

معاون پارلمانی دولت با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در رابطه با اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها و ارجاع گزارش به قوه قضائیه گفت: اختلافات میان دولت و مجلس آنقدر نیست که اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها به قوه قضائیه ارسال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس اظهار داشت: نسبت به ادبیات این گزارش انتقاد داریم زیرا این گزارش به نحوی تنظیم شده بود که در ابتدا تخلفات بزرگ را اثبات می کرد، سپس در جداول مشخص می شد که دولت تنها ۱۳ درصد تخلف داشته است.

میرتاج الدینی در ادامه با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون ویزه طرح تحول اقتصادی در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه در صحن علنی مجلس گفت: طبق آیین نامه مجلس باید به دولت هم فرصت بدهد تا از عملکرد خود دفاع کند اما متأسفانه چنین فرصتی به دولت داده نشد.

وی در واکنش به آنچه که فشار برخی سایت ها برای ارائه لایحه بودجه در موعد مقرر خواند، گفت: دولت جلسات شبانه روزی برای بررسی بودجه دارد، اما به نظر می رسد برخی سایت ها با بزرگ نمایی تأخیر دولت به دنبال سیاسی کار و فشار مضاعف بر قوه مجریه هستند.

میرتاج الدینی تأکید کرد: تأخیر در ارائه بودجه به معنای مخالفت با آیین نامه مجلس نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دولت، سال گذشته نیز لایحه بودجه را اوایل اسفندماه به مجلس ارائه کرد که این امر باعث شد مجلس بخشی از بودجه را در سال ۸۹ به تصویب رسنده و بررسی مابقی بودجه را به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ اعلام کند.