ایسنا:علاءالدين بروجردی كه در حاشيه علنی صبح امروز - سهشنبه - در جمع خبرنگاران سخن میگفت در اينباره اظهار داشت: من دو پسر دانشجو دارم كه بسيجی هستند و اصلاً كار اقتصادی نمیكنند.

وی در ادامه به اظهارات كريمیقدوسی در اين رابطه اشاره كرد و افزود: ايشان در چند مصاحبه اتهاماتی عليه من مطرح كرده كه به دليل تكرار و اينكه از حد و حدود خارج شده از ايشان به قوه قضاييه شكايت میكنم.