علی اکبر اولیاء نماینده یزد و صدوق در گفتوگو با قانون در ارتباط با انفجار روز گذشته در کارخانه فولادسازی غدیر یزد اظهار داشت: در این حادثه نزدیک به ۹ نفر کشته و ۱۲ نفر مجروج شدند و ظاهرا علت حادثه هم وجود برخی ناخالصیها در قراضههایی است که در پاتیل ریخته شده بود.

وی ادامه داد: منظور از ناخالصی نیز وجود کپسول یا برخی مواد منفجره بوده است که با داغ شدن منفجر شده و با بیرون ریختن مواد مذاب این افراد کشته شده‌اند.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: هنوز مشخص نیست علت اصلی حادثه چیست اما قاعدتا باید سیستم ایمنی و بازرسی کار تعریف می‌شده است که ظاهرا این موضوع وجود نداشت. البته این موضوع در گذشته نیز تکرار شده بود.
اولیاء از طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین ارتباط خبر داد و گفت: مشخص نیست که چرا با وجود تکراری بودن این حادثه از آن درس گرفته نشد تا شاهد انفجار روز گذشته کارخانه فولادسازی یزد نباشیم.