مصطفی رضاحسینی نماینده شهر بابک در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با جهان با بیان اینکه طراحان استیضاح از مدتها قبل به دنبال استیضاح مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، گفت: بعد از مطرح شدن اولیه استیضاح، طراحان تصمیم گرفتند تا با صحبت با وزیر مشکلات حل و فصل شود و در همین ارتباط دو نشست با وزیر انجام شد که این نشست ها بی فایده بود. وی با بیان اینکه برخی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت دو تابعیتی هستند، افزود: در نشست با وزیر این موارد را گوشزد کردم اما ظاهرا مشکلات همچنان پابرجاست.