به گزارش فارس، وکیل رئیس دفتر رئیس جمهور، اظهارات برادر رئیس جمهور درباره رحیممشایی را کذب و مصداق بارز عناوین مجرمانه و قابل پیگرد قضایی دانست. سیدعلیاصغر حسینی وکیل اسفندیار رحیممشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، با انتشار متنی به اظهارات داود احمدینژاد درباره سوابق و دیدگاههای موکلش واکنش نشان داد.

اظهارات داود احمدینژاد برادر رئیس جمهور و بازرس ویژه اسبق وی که در تاریخ ۱۹ آذر ماه جاری توسط این خبرگزاری منتشر شده، مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است. وکیل مشایی اعلام کرد: اظهارات آقای داود احمدینژاد علیه موکل اینجانب، منجمله برخورداری از سابقه نفاق و اباحی گری و لیبرال بودن، عضویت در انجمن حجتیه، تعظیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، عدم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، ادعای ارتباط با امام زمان (عج) و ...، اکاذیب و اباطیلی ساخته و پرداخته ذهن وی و همفکران اوست.