به گزارش قاصد؛ سید علی اکبر طاهایی استاندار مازندران با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم سالگرد ارتحال مرحوم کردان در ساری، بیان داشت: خوشبختانه این مراسم با اقبال وسیع مردم همراه بود به طوری که مصلای ساری مملو از جمعیت بود.

وی افزود: متاسفانه در حاشیه این مراسم و هنگام سخنرانی رئیس جمهور، شخصی که دارای سابقه اراذل و اوباشی در نیروی انتظامی تهران می‌باشد حرکت ناشایستی انجام داد که بلافاصله توسط خود مردم محکوم شد.

طاهایی خاطرنشان ساخت: متاسفانه به اشتباه گفته شد که این فرد کارگر نساجی مازندران است در حالی که وی در دوران ریاست جمهوری گذشته نیز حرکت مشابهی در تعرض به آقای خاتمی انجام داده و بازداشت شده بود.

استاندار مازندران کارگران نساجی مازندران را قشر زحمتکش و شریفی دانست و ادامه داد: البته آنها مطالباتی دارند که به حق است و باید با جدیت دنبال شود و در همین فاصله کوتاه حضور رئیس جمهور در استان نیز موضوع مشکلات نساجی مازندران مطرح شد که دکتر احمدینژاد هم دستورات ویژهای برای پی گیری مسائل نساجی دادند.