کیهان:علي محمد غريباني به دو خبرگزاري ايلنا و ايسنا گفته است: شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات علي رغم تمام تلاش و كوشش و اقدامات جدي كه مي خواست در يك فضاي مناسب انتخاباتي مشاركت جدي و حضور فعال داشته باشد، متاسفانه پس از ماه ها انتظار و تلاش براي باز شدن فضاي عادلانه انتخاباتي و فراهم شدن رقابت سالم انتخاباتي به عناوين مختلف از طرف جريان مقابل و مسئولان انتخابات هر روز عرصه را تنگ تر ديده تا آنجا كه مي بينيم حتي پيش هم انديشي درون گروهي را نيز بر ما زياد مي بينند. همچنين به صراحت مي گويند اگر اصلاح طلبان توبه هم بكنند توبه آن ها پذيرفته نيست.
وی می افزاید: چون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات میدان رقابت را هر روز بر خود تنگ تر می بیند و شرایط را نیز مساعد نمی یابد با رعایت همه اصول اعتقادی و وطن خواهی و حفظ شکوه و عظمت ایران اسلامی در دو جلسه گذشته خود پس از بحثهای طولانی و بررسی های لازم و با توجه به اینکه هیچ امکان اطلاع رسانی و تبلیغاتی برای اصلاح طلبان وجود ندارد در نهایت به این جمع بندی رسیدند که برای انتخابات دوره نهم مجلس لیست انتخاباتی ارائه ندهند و از کسی نیز حمایت نکنند.
غریبانی درباره وسواس شورای مذکور برای گرفتن این تصمیم هم این گونه گفته است: شورا در حال حاضر در یک موقعیت بسیار حساس و سرنوشت ساز و در شرایط ویژه ای قرار دارد و بر این امر نیز واقف است که کوچک ترین اشتباه در برنامه ریزی ها و کارهای خوب و لغزش انحراف از چارچوب اصول و اهداف اصلاح طلبی و یا اشتباه مدیریتی موجب شکست و از نظر آیندگان غیرقابل بخشش خواهد بود. شورا خود را موظف می داند ضمن حفظ اتحاد در بین اصلاح طلبان و محکمتر کردن آن کاملا ظریف و هوشمندانه برنامه ریزی کرده و طوری عمل کند که اجازه سوءاستفاده و بهانه و فرصت طلبی به احدی داده نشود.
براساس برخی اخبار موثق، پیش از این از سوی رسانه ها از جمله کیهان پیش بینی شده بود که طیف افراطی اصلاح طلبان شیوه چراغ خاموش و موتور روشن را در پیش بگیرند به این معنا که در ظاهر اعلام بی میلی نسبت به انتخابات کنند تا حساسیت ها را برنیانگیزند اما به طور مخفیانه با استفاده از افراد خاکستری و سفید! به سرمایه گذاری در انتخابات بپردازند. با این حال افراطیون با تناقض چند سره درباره انتخابات مواجهند؛ اگر علنا انتخابات را تحریم کنند، مهر تایید نهایی خواهد بود بر این مدعا که آنها هماهنگ با جبهه ضد انقلاب عمل می کنند، ضمن اینکه در این صورت نمی توانند فرصتی برای تقابل و القای اختلاف و ایجاد چالش بر سر انتخابات داشته باشند. اما اگر هم علنا بگویند در انتخابات شرکت می کنند، با این شبهه و اعتراض مواجه خواهند شد که مگر شما نگفتید انتخابات در ایران بر مبنای تقلب سازمان یافته و مهندسی شده برگزار می شود.
تصمیم اخیر شورای هماهنگی - جریان وابسته به خاتمی و موسوی خوئینی ها نیز خارج از این مجرا نیست. آنها سعی می کنند با روش «چراغ خاموش و موتور روشن» در انتخابات حضور داشته باشند تا هم بتوانند افراد خود را بدون حساسیت تا آنجا که می توانند از نظارت شورای نگهبان عبور دهند و در عین حال اگر مانند انتخابات مجلس هشتم در سال ۸۶ - که حداقل طبق اعلام رسمی ۱۵۰ نامزد داشتند - شکست خوردند، این گونه به نظر نیاید که فهرست رسمی جبهه اصلاحات و «یاران خاتمی» مجددا شکست خورده است.
البته در این میان موضع قاطع و یکپارچه اصولگرایان علیه فتنه گران در اتخاذ موضع منفعلانه اخیر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بی تاثیر نبوده است.
اما درباره اظهارات رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات لازم به يادآوري است كه: ۱- برخي گروه هاي اصلاح طلب تصريح كرده اند كه در انتخابات شركت خواهند كرد و معلوم نيست اين شورا پس از فروپاشي شاكله آن، چه طيفي را نمايندگي مي كند در حالي كه برخي اصلاح طلبان، معترض عملكرد آن در فتنه سال ۸۸ هستند و معتقدند افراطي گري سران شورا در آن آشوب طلبي، اصلاح طلبان را در جايگاه اتهام قرار داد. ۲- تا مرز اصلاح طلبي و فتنه گري آشوب طلبي و ياري در سناريوهاي ديكته شده سرويس هاي جاسوسي بيگانه تعيين نشود و بر عكس، اصرار بر همراهي با فتنه گران باشد، طبيعي است كه مدعيان اصلاح طلبي در شوراي هماهنگي كذايي، به چشم متهم و مجرم نگريسته خواهند شد، نه حزب و جريان و رسانه و ستاد انتخاباتي فعال در چارچوب قانون اساسي ۳- توبه از خطا و خيانت آن هم خيانتي در حد افساد و فتنه گري كه در قرآن كريم شديدتر و بزرگ تر از قتل شمرده شده، اقتضائات و شرايطي دارد. بنابراين در حالي كه برخي مدعيان اصلاح طلبي همچنان مشغول پالوده خوري با فتنه گران هستند و به هر دليل ( از جمله از سر انفعال و ترس يا همراهي واقعي) حاضر نيستند از عملكرد آن جريان فاسد اعلام برائت و انزجار كنند، توبه و اصلاح مسير و بازگشت به نظام صرفا مسخره كردن خود است. بدين ترتيب مظلوم نمايي و مغالطه بر سر اينكه به صراحت مي گويند اگر اصلاح طلبان توبه هم كنند، توبه آنها پذيرفته نيست، دردي از دردهاي لاعلاج جريان دودوزه باز را درمان نمي كند. ۴- بند پاياني اظهارات آقاي غريباني نشان مي دهد اخبار مربوط به مجادلات جدي و توأم با اعتراض و اختلاف در ميان اصلاح طلبان كاملا جدي است.