به گزارش جام نیوز، به گفته بی بی سی، میدان پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی دنیا است که مشترک بین ایران و قطر و گزارش ها حاکی از آن است که بهره برداری قطر از این میدان دست کم دو برابر ایران است و از مجموع ۲۸ فاز این میدان ده فاز تا کنون با کمک غولهای نفتی مانند توتال فرانسه و شرکت هلندی - بریتانیایی رویال توسعه یافته است. ذخایر بقیه فازهای بخشهای ایرانی پارس جنوبی که در دل زمین دست نخورده مانده برای بهره برداری چشم انتظار دانش فنی و بیش از همه سرمایهاند.
به ادعای این شبکه، وقتی در اثر تحریم‌های آمریکا شرکت‌های بزرگ نفتی میادین ایران را ترک کردند اول شرقی‌ها جایگزین شدند و بعد در پی تعلل آن‌ها کنسرسیم های ناشناخته داخلی پا جلو گذاشتند، اما حالا صرف نظر از دانش فنی و تجهیزات مسئله اصلی توسعه این میادین تأمین اعتبار است چون آمریکا و اروپا بعد از تحریم سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با تحریم بانکی، شریان خون رسانی به این پروژه‌ها را تنگ کردند. راه حل ایران اول فروش اوراق قرضه بود مثلاً ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق ریالی برای پارس جنوبی، حتی اگر تمام این اوراق قرضه فروش برود چهارصد میلیون دلار تأمین اعتبار خواهد شد در حالی که رستم قاسمی وزیر نفت ایران می‌گوید باید سالانه در صنعت نفت ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود تا بتوان اهداف برنامه پنجم توسعه را اجرا کرد.

بی بی سی افزود: «سود حداکثر ۱۷ درصدی اوراق مشارکت برای سرمایه گذاران دیگر جذاب نیست، در حالی که تورم بیست درصد است عجیب نیست اگر وزیر نفت ایران به مجلس این کشور پیشنهاد اوراق قرضه با سود ۳۰ تا ۳۵ درصد را داده باشد. میدان‌های نفتی مشترک منتظر حل مناقشه هسته ای ایران نخواهند ماند.»

بی بی سی اضافه کرد: شرکت ملی نفت ایران میگوید تا پایان سال هر هفته یک قرار داد برای توسعه میادین نفتی مشترک امضا خواهد کرد که مجموعاً به ارزش ۱۸ میلیارد دلار است. بیشتر این قرار دادها با پیمان کاران داخلی خواهد بود و با تنگ شدن حلقه تحریمها اگر ایران راهی برای تأمین اعتبار پروژه های نفتی پیدا نکند این قرار دادها روی کاغذ میماند و نفت ایران زیر زمین.