سید جواد زمانی در گفتگو بامهر افزود: لایحه بیمه بیکارى به منظور تقویت بیمه بیکاری و رفع برخی اشکالات و موانع در اجرای قانون بیمه بیکاری تدوین شد و با پیشنهاد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران رسید.

به گفته وی، این لایحه در ۳۸ ماده تدوین شده و برای حمایت از بیکاران غیرارادی و همچنین حمایت از بیکاران جویای کار تدوین شده است که امروز در صحن علنی مجلس بررسی می شود.

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته با توجه به تعداد زیاد طرحها و لوایحی که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد ممکن است بررسی آن به روز آینده موکول شود.

زمانی با اشاره به اینکه دو نوع بیکاری در این لایحه مد نظر قرار گرفته گفت: که در این لایحه به حمایت از بیکاران جویای کار که دارای ۲۵ سال سن بوده و سرپرست خانوار، بد سرپرست و یا خود سرپرست هستند اشاره شده است.

وی اظهار داشت: این نوع افراد بیمار باید دارای یک حرفه مورد تائید سازمان فنی و حرفه ای باشند و یکسال در بنگاههای دولتی اشتغالزایی ثبت نام کرده اند.