یک منبع آگاه در گفتوگو با نسیم گفت: چند فروند از پهپادهای متجاوز آمریکایی که توسط ایران شکار شده است، به زودی در نمایشگاهی در معرض دید رسانههای داخلی و سفرای خارجی قرار خواهد گرفت.