به گزارش نداي انقلاب، سازگارا در پيام خود كه از طريق يكي از نزديكان همسر تاج زاده به وي منتقل شده ،با اعتراض به سردرگمي و انفعال اصلاح طلبان،طرح هاي بي فرجام اين جريان را مورد اشاره قرار داده و تصريح كرده است كه اقدامات اصلاح طلب ها مبتني بر درك واقعي و دقيق از تحولات جامعه نمي باشد.

وی با اشاره به طرحی که تاج زاده چندی پیش تحت عنوان «دوشنبه های اعتراض» مطرح کرده بود، خطاب به تاج زاده گفته است: طرح شما بر اساس طرحی بود که من آن را «سه شنبه های اعتراض» نامیده بودم. این طرح را من در بحبوحه اعتراضات طراحی کرده بودم که نتیجه ای هم نداشت.

سازگارا همچنین خطاب به تاج زاده گفته است: شما نباید این مسیر تجربه شده را ادامه می دادی. طرحی که من دادم نتیجه اش فقط این شد که مرا با صدای آمریکا دچار مساله کرد.

وی در ادامه بر ضرورت دریافت تحلیل های درست از جامعه تاکید کرده و گفته است: تحلیل های ما از وقایع ایران اشتباه بوده وما باید حتما به تحلیل های درستی برسیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

گفتني است پيام سازگارا بيش از هر چيز اعتراف به شكست برنامه هاي مختلف فتنه گران و ضد انقلاب براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران و اذعان به توانمندي نظام بوده و توصيه هاي وي به تاج زاده بيانگر اصرار فتنه گران داخلي بر مدل هاي شكست خورده مي باشد.