به گزارش رجا، در جلسه دو هفته قبل اين شورا تصويب شد كه در زمان تصميمگيري هيئت امناي دانشگاه آزاد براي رياست اين دانشگاه، رئيس وقت دانشگاه، حق رأي نخواهد داشت اما جاسبي در جلسه شب گذشته قصد تشكيك در اين مورد را داشت كه با حضور رئيسجمهور در جلسه، احمدينژاد اجازه نداد به رأي و مصوبه شورا خدشه وارد شود.

دکتر حسین کچوئیان از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: با توجه به زوج بودن تعداد اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، دو هفته پیش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادی را در قالب نطق پیش از دستور مطرح کردیم که هر زمان هیئت امنای دانشگاه آزاد قصد داشت راجع به رئیس این دانشگاه تصمیم‌گیری کند، رئیس وقت دانشگاه(یعنی هر کس که می‌خواهد باشد) حق رأی نداشته باشد.

وی ادامه داد: آقای جاسبی منشی رسمی جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که جلسات، تعداد اعضا، مصوبات و رأی‌گیری‌ها را ثبت می‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با یادآوری طرح پیشنهادی خود در مورد حق رأی نداشتن رئیس دانشگاه آزاد اظهار داشت: این اصلاحیه را در قالب نطق پیش از دستور مطرح کردیم و برای اینکه در دستور کار بیاید، نیاز به رأی دو سوم اعضا داشت که پس از رأی‌گیری ابتدا مدعی شدند که رأی نیاورده و زمانی که دوباره رأی‌گیری شد، معلوم شد که رأی دوسوم را برای در دستور کار آمدن، کسب کرده است.

وی اضافه کرد: پس از طرح اصلاحیه رأی‌گیری کردیم که مجدداً گفتند رأی نیاورده، در حالی که دوباره رأی گرفتیم و معلوم شد، رأی آورده است.

کچوئیان با یادآوری جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: در این جلسه، آقای جاسبی قبل از جلسه از آقای مخبر(دبیر شورا) درخواست وقت برای نطق پیش از دستور کرده بود و در نطق خود گفت که رأی‌گیری جلسه قبل شورا مبنی بر حذف حق رأی رئیس دانشگاه آزاد در زمان انتخاب رئیس این دانشگاه در جلسه هیئت امنا مخدوش است.

وی همچنین افزود: آقای لاریجانی رئیس جلسه بود و متأسفانه همراهی می‌کرد ولی ما اعتراض کردیم و گفتیم چه معنایی دارد در شرایطی که آقای جاسبی خودش منشی جلسه بوده و مصوبه، نام اعضای حاضر و تعداد آرا را نوشته و صورت‌جلسه را تنظیم کرده است، اکنون وی بخواهد به یک بهانه بی‌ربط در مورد آن مصوبه تشکیک کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد واکنش رئیس جلسه گفت: آقای لاریجانی گفت که به‌نحوی این مشکل را حل و فصل کنیم که گفتیم مشکلی وجود ندارد که آن را حل کنیم و به هر حال، این موضوع کژدار و مریز ماند تا آخر جلسه که آقای رئیس‌جمهور آمد و ریاست جلسه را برعهده گرفت و آقای لاریجانی رفت.

وی ادامه داد: پس از حضور رئیس‌جمهور در جلسه یادآور شدیم که چنین اشکالی مطرح کرده‌اند و می‌خواهند جلسه‌ی هیئت امنای دانشگاه آزاد را که قرار است هفته آینده تشکیل شود، به‌هم بریزند.

کچوئیان اظهار داشت: آقای احمدی‌نژاد با بیان اینکه تشکیک کردن در مورد مصوبه شورا معنایی ندارد، با مطایبه گفت که شما اشتباه می‌کنید، آقای جاسبی اهل جرزنی نیست.

به گزارش رجانیوز، بر اساس گفته وزیر علوم که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور به تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس این دانشگاه شده، جلسه هیئت امنا، ۳۰ آذر(چهارشنبه هفته آینده) تشکیل خواهد شد.

اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد، شهریور ماه سال جاری پس از چند سال کش و قوس و اصلاح اساسنامه این دانشگاه نهایی شدند.

ترکیب کنونی هیئت امنای دانشگاه آزاد را سه نفر از اعضای هیئت علمی با رتبه دانشیاری به پیشنهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی(بهمن یزدی صمدی، فرهاد دانشجو، فریدون عزیزی)، سه نفر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد(هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده)، وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و رئیس دانشگاه آزاد تشکیل می‌دهند.

بر اساس این ترکیب، هیئت امنای دانشگاه آزاد را ۱۰ نفر تشکیل می‌دهند که دو هفته پیش، یک پیشنهاد اصلاحی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که بر مبنای آن، به‌دلیل زوج بودن اعضای هیئت امنا، هر زمان این هیئت بنا داشت در مورد رئیس دانشگاه آزاد تصمیم‌گیری کند، رئیس وقت دانشگاه حق رأی نداشته باشد.

به نظر ميرسد در فاصله يك هفته تا جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد و در شرايطي كه تقريباً همه مطمئن هستند كه مديريت نزديك به سه دههاي جاسبي بر دانشگاه آزاد رو به پايان است، تيم فعلي دانشگاه آزاد، اقدام به تشكيك در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كردهاند و يك حق رأي در جلسه هيئت امنا را نيز براي خود مهم و قابل توجه ميدانند.