شیعه آنلاین:در دوره های مختلف تاریخ تشیع، علما و مراجع عظام تقلید نظرات و موضع گیری های متفاوتی در مورد عرفان داشته اند. هر کدام از آن بزرگواران با تکیه بر استنادات خاصی به نظر خود دست یافته اند.
در همین راستا با توجه به اینکه اخیرا در برخی از سایت های ترویج دهنده عرفان و تأکید آنها به عرفان ابن عربی و تبلیغ کتاب هایی مانند " فصوص " و بیان کردن مطالبی به نقل آیت‌الله سیستانی در تایید این نظرات، خبرنگار ما بر آن شد تا نظر دقیق آیت الله سیستانی درباره عرفان صاحب فصوص را بداند که به نظر می رسد پاسخ ایشان " مخالفت با عرفان ابن عربی " بود.
آیتالله سیستانی در پاسخ به استفتائی مبنی بر اینکه با توجه به مطالب منسوب به حضرتعالی در بعضی از سایتها مبنی بر تایید عرفان صاحب فصوصی تقاضا میشود، نظر شریف را در این رابطه اعلام فرمایید فرمودند: اینجانب در ارتباط با معارف اعتقادی به روش اکابر علمای امامیه که مطابق با آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام میباشد، معتقد بوده و روش فوقالذکر را تایید نمینمایم