آخرین نیوز: با گذشت یک ماه از تصادف شدید فرزندان معاون پارلمانی رییس جمهور که جراحت شدید یکی از آنها را در پی داشت پیگیریهای خبرنگار ما نشان می دهد که عمل نکردن کیسه هوای این خودرو باعث صدمات جدی به سرنشینان جلوی خودرو گردیده است.

در پی تصادف شدید دو تن از فرزندان حجت الاسلام محمد رضا میر تاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور در شهرستان داراب که منجر به خسارات شدید به این دو فرد شده است؛ نتایج اولیه کارشناسی این تصادف نشان می دهد کیسه هوای این خودروی سمند سورن به هنگام تصادف عمل نکرده و همین امر بر شدت حادثه افزوده است.

به همین دلیل کارشناسان تصادف و ماموران پلیس راهور براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی شرکت سازنده خودرو را هم در این حادثه مقصر معرفی کردند و پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شد.