به گزارش ايسنا، علياكبر صالحي ـ وزير امور خارجه كشورمان ـ در گفتوگو با خبرگزاري آناتولي درباره روابط ايران و تركيه افزود: دو طرف درباره مسايل گوناگون منطقهيي با يكديگر گفتوگوي مستمري دارند. البته ممكن است كه ميان دو كشور تفاوت نظرهايي درباره برخي از مسايل وجود داشته باشد كه اين موضوع هم طبيعي است. ايران و تركيه ميخواهند در منطقه صلح پايدار و ثبات و امنيت برقرار شود.

او با بیان این که مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ترکیه بر پایه دوستی و برادری است، افزود: ایران و ترکیه رقیب نیستند بلکه نسبت به یکدیگر نقش مکمل دارند. روابط ایران و ترکیه در حال حاضر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و میان دو ملت در سطح بسیار خوبی قرار دارد و ما برای گسترش و ارتقای روابط ایران و ترکیه تلاش می‌کنیم. به طور مثال سالانه بیش از دو میلیون نفر ایرانی به ترکیه سفر می‌کند.

به نوشته این خبرگزاری، صالحی با بیان این که برخی ندانسته و برخی به طور عمدی می‌خواهند میان ایران و ترکیه اختلاف ایجاد کنند، افزود: متاسفانه برخی از رسانه‌های ترکیه و ایران منعکس کننده نظرات غربی‌ها هستند و برخی دیگر درباره مسایل بین‌المللی بدون داشتن اطلاعات لازم و خارج از مسولیت‌شان مطالبی را منتشر می‌کنند که موجب سوتفاهم میان دو کشور می‌شود و این گونه افراد در هر دو کشور هستند. در ایران نیز برخی خارج از مسوولیت‌شان و ندانسته درباره ترکیه مطالبی را بیان کردند که ما به‌طور کامل این مطالب را رد می‌کنیم.

وی درباره اظهارات اخیر برخی افراد ایرانی درباره ترکیه ادامه داد: این اظهارات مطرح شده از این افراد تنها به خود آن‌ها مربوط می‌شود. مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست خارجی کشور و مسایل بین‌المللی از سوی مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه بیان می‌شود. مواضع افراد دیگر به غیر از این سه ارگان به عنوان نظرات شخصی تلقی می‌شود. بر همین اساس این گونه اظهارات در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رد شده است و ما هم درباره اظهارات مطرح شده فاقد اطلاعات، اقدامات لازم خود را انجام داده‌ایم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی درباره روابط ایران و ترکیه افزود: دو طرف درباره مسایل گوناگون منطقه‌یی با یکدیگر گفت‌وگوی مستمری دارند. البته ممکن است که میان دو کشور تفاوت نظرهایی درباره برخی از مسایل وجود داشته باشد که این موضوع هم طبیعی است. ایران و ترکیه می‌خواهند در منطقه صلح پایدار و ثبات و امنیت برقرار شود.

او با بیان این که مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره ترکیه بر پایه دوستی و برادری است، افزود: ایران و ترکیه رقیب نیستند بلکه نسبت به یکدیگر نقش مکمل دارند. روابط ایران و ترکیه در حال حاضر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و میان دو ملت در سطح بسیار خوبی قرار دارد و ما برای گسترش و ارتقای روابط ایران و ترکیه تلاش می‌کنیم. به طور مثال سالانه بیش از دو میلیون نفر ایرانی به ترکیه سفر می‌کند.

به نوشته این خبرگزاری، صالحی با بیان این که برخی ندانسته و برخی به طور عمدی می‌خواهند میان ایران و ترکیه اختلاف ایجاد کنند، افزود: متاسفانه برخی از رسانه‌های ترکیه و ایران منعکس کننده نظرات غربی‌ها هستند و برخی دیگر درباره مسایل بین‌المللی بدون داشتن اطلاعات لازم و خارج از مسولیت‌شان مطالبی را منتشر می‌کنند که موجب سوتفاهم میان دو کشور می‌شود و این گونه افراد در هر دو کشور هستند. در ایران نیز برخی خارج از مسوولیت‌شان و ندانسته درباره ترکیه مطالبی را بیان کردند که ما به‌طور کامل این مطالب را رد می‌کنیم.

وي درباره اظهارات اخير برخي افراد ايراني درباره تركيه ادامه داد: اين اظهارات مطرح شده از اين افراد تنها به خود آنها مربوط ميشود. مواضع رسمي جمهوري اسلامي ايران درباره سياست خارجي كشور و مسايل بينالمللي از سوي مقام معظم رهبري، رييسجمهور و وزير امور خارجه بيان ميشود. مواضع افراد ديگر به غير از اين سه ارگان به عنوان نظرات شخصي تلقي ميشود. بر همين اساس اين گونه اظهارات در حوزه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران رد شده است و ما هم درباره اظهارات مطرح شده فاقد اطلاعات، اقدامات لازم خود را انجام دادهايم.