گروه سیاسی- توسلی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی شوراهای شهر گسترش جامعه مدنی، رفع معضلات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم است، خاطرنشان کرد: فعالیت سیاسی و یا سیاسی کاری در شوراهای شهر اعتماد مردم را نسبت به کارکرد این شوراها مختل می کند و شکل گیری این بستر کمکی به رفع گرفتاری های اجتماعی  نخواهد کرد.

به گزارش افکارنیوز، توسلی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از اعضای شورای شهر درک درستی از اهداف و فعالیت های شوراهای شهر ندارند، لذا فعالیت سیاسی را در دستور کار خویش قرار می دهند، موضوعی که در برخی دیگر از اعضای شوراهای شهر پیشین نیز دیده بودیم. تاثیرپذیری از سیاست و جریان های سیاسی توسط اعضای شورای شهر نمی تواند اتفاقات خوبی را در مسیر بهبود اوضاع اجتماعی مردم پایتخت فراهم کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد شورای شهر پایتخت کارکرد اصلی خویش که همان خدمت رسانی به مردم و رفع معضلات اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند.

توسلی با اشاره به میزان اهمیت شوراهای شهر و نقش آن ها در پیشبرد اهداف مدیریت جامع شهری تصریح کرد: سیاسی کاری و سیاسی بازی نمی تواند گرهی از مشکلات و معضلات مردم بگشاید، لذا باید در این راستا نقش برخی از اعضای شورای شهر به آن ها یادآوری شود تا شاهد شهرهای بهتر و سالم تر در کشور باشیم.

وی با بیان اینکه امروز شهر تهران به تزریق احساسات و عواطف بیش از ساختمان سازی و برج سازی نیازمند است، خاطرنشان کرد: پایین بودن آستانه تحمل بسیاری از افراد جامعه که با معضلاتی همچون ترافیک هم تشدید می شود بیانگر این است که باید بخشی از خدمات شهری باید توجه به روح و روان شهروندان باشد که می توان از طریق ابزارهای مختلف در جهت بهبود آن گام برداشت.

وی ابراز امیدواری کرد با درانداختن طرح هایی متناسب با شرایط فعلی جامعه و خصوصا پایتخت فضای شهری برای شهروندان مناسب تر شود که تحقق این مهم هم می تواند زمینه را برای گسترش صمیمت و همیاری شهروندان فراهم کند و هم اینکه تاثیرات مثبت و بسزایی در تقویت حس شهروندی و توجه به حقوق دیگران در بین افراد جامعه ایجاد خواهد کرد.