به گزارش جام نیوز، بی بی سی، پنج شنبه ۱۵دسامبر (۲۴ آذر) گزارش خود را به نشست خبری "رضا پهلوی" (ولیعهد سابق ایران) در پاریس اختصاص داد.
شبکه بی بی سی فارسی اظهار داشت: «" رضا پهلوی "(ولیعهد پیشین ایران مخالف سیاسی حکومت ایران) رهبران ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته به این اتهامات رسیدگی کند.»
آقای پهلوی امروز به همراه محمد مصطفایی حقوق دان و فعال حقوق بشر و دو زندانی سابق در ایران برای توضیح درباره مواردی که نقض حقوق بشر در ایران می دانند در پاریس در یک کنفرانس خبری شرکت کرده اند.
" محمد مصطفایی "(وکیل دادگستری قوه قضائیه ایران) که به تازگی از ایران خارج شده، بارها علیه جمهوری اسلامی ایران با شبکه های صدای امریکا و بی بی سی فارسی همکاری و مصاحبه داشته است.
تعامل شبکه بی بی سی با خانواده پهلوی امری متداول است، چندی پیش " فرح پهلوی " در ملاقاتی که از شبکه بی بی سی داشته است، از حضور در این رسانه اظهار شور و شعف می کند و از " صادق صبا "(رئیس بخش فارسی شبکه جهانی بی بی سی) درخواست می کند که از زندگی شخصی او مستندی با هزینه شخصی خانواده پهلوی تهیه شود و از تلویزیون بی بی سی پخش نماید.
البته این مستند چندی پیش نیز از بی بی سی فارسی نمایش داده شد.
رضا پهلوی در حالی اتهامات نقض حقوق بشر را علیه مقامات ایران مطرح می کند که خانواده پهلوی تعامل نزدیک و دوستانه ای با شبکه دولتی بی بی سی فارسی دارد و برای دستیابی به یک هدف مشترک با هم همکاری دارند.