اعتدال: حجت الاسلام محمد تقی رهبر رییس فراکسیون روحانیون مجلس با اعلام اینکه به دلیل شرایط سنی در انتخابات بعدی مجلس حضور نخواهد داشت ، گفت: نمایندگان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدودیت سنی دارند ؛ سن حضور نمایندگان در مجلس ۷۵ است و البته من یک اختلاف ۸ ساله ای در شناسنامه میان سال صدور و زمان واقعی تولد دارم ، اما پی گیر این موضوع نیستم و حتی طرحی را برخی نمایندگان به مجلس ارائه کرده اند برای برداشتن محدودیت سنی که بنده از این طرح نیز حمایت نکرده ام.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: نمایندگی برای من کافیست، کارهای فرهنگی بر زمین مانده بسیار است و اگر توفیق حاصل شود، هزاران صفحه کتاب و اثر عقب افتاده برای چاپ دارم؛ قصد دارم نهادی فرهنگی تشکیل دهم؛ جامعه ما به کار فرهنگی نیاز دارد و به عنوان یک روحانی در کار فرهنگی قدم خواهم گذاشت.


بنده هشت سال در مجلس بودم در دوره نمایندگی من ارزیابی که می کنم این ۸ سال را می بینم که کمترین غیبت را بین نمایندگان دارم، در کمیسیون قضایی فعال بودم و در مصاحبه ها و موضع گیری های سیاسی و رسیدگی به مشکل مردم و کشاورزان منطقه انشاءالله کمتر قصور داشته ام.

وی در خاتمه به نیاز های کلی مردم و جامعه اشاره کرد و گفت: مردم احتیاجات زیادی دارند ؛ اشتغال و مسکن ، ازدواج و بهداشت و درمان برخی از آنهاست و خلاف غرض و نظر دولت احتیاج مردم ما فقط نان نیست تا در کشور کسی گرسنه نباشد!