به گزارش افکارنیوز،

صدقه، به اموالی می‌گویند که به قصد قُربَت در راه خدا داده می‌شود. 
صفحه منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب  عکس نوشته ای را به موضوع صدقه اختصاص داد .

این صفحه حدیثی را از امیر المومنین حضرت علی (ع) در رابطه با این موضوع اجتماعی  منتشر وعنوان کرد:

"صدقه دادن نه تنها موجب کم شدن اموال انسان نمی‌شود،آن کسانی که می ترسند اگرصدقه بدهند، اموالشان کم  بشود، بدانند!صدقه اموال انسان را کاهش نمی دهد.این یکی از حقایق عجیب عالم است.البته اینجور هم نباشد که انسان هرچه دارد به فقرا بدهد ، صدقه یعنی بخشی از مال را بدهد.