گروه سیاسی- بودجه 97از سوی دولت  به مجلس ارائه شد، اما نقدهایی که پیرامون آن در فضای مجازی در خصوص برخی مختصات آن ارائه شد تا مدت ها دست مایه تحلیل ها و بعضا طنازی شبکه های اجتماعی بود.

به گزارش افکارنیوز، در این میان حذف یارانه یک سوم افراد، چند برابر شدن عوارض خروج از کشور و افزایش 50درصدی قیمت بزنین از اهم انتقادات مردمی بود. اما چرا فشار بودجه 97 بیش از پیش بر دوش مردم احساس می شود؟ مکانیزم رفتاری تئورسین ها و مدیران اجرایی کشور با چه مشکلاتی روبروست که با وجود ظرفیت های فراوان در شکور، سال 97 گرهی دیگر بر گره های معیشتی جامعه افزوده خواهد شد؟ بنا به گفته کارشناسان اگر تنها 3درصد از بودجه جاری کشورکاهش پیدا کند نیاز به قطع یارانه مردم نیست. نکته ای که نمی توان ازین دولت انتظار داشت و مکانیزم اجرایی آن تنها در ید مدیران جهادی ست. در گفت و گوی افکارنیوز با دکتر عبدالملکی کارشناس مسائل اقتصادی به شاخصه ها مدیریت جهادی پرداختیم.

به اعتقاد شما مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می تواند در راستای گشایش اقتصادی و رفع گره های معیشتی مردم عمل کند و گام بردارد؟

مدیریت جهادی یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی ما نیازمندی هایی داریم که یکی از آن موارد تاکید مدیران بر مولفه های مدیریت جهادی است. اصولا اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی است که برآمده از مکتب اقتصادی اسلام است. این الگو که متناسب با شرایط امروز کشور ماست، به دنبال عملیاتی کردن مکتب اقتصادی اسلام در شرایط فعلی است. اقتصاد مقاومتی دو رکن اصلی دارد. رکن اول آن تقویت تولید ملی است و رکن دوم نیز تقویت فرهنگ جهادی است. در واقع تولید و جهاد دو رکن اقتصاد مقاومتی به شمار می روند که در تمام رفتارها و فرایندهای اقتصادی باید تسری پیدا کنند. در واقع تولید مشخص است و هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید حوزه بندی را تقویت کند. یکی در جایگاه رئیس جمهور است که می بایست سیاست های حمایت از تولید ملی را در دستور کار قرار دهد. اولویت یکی که کارخانه دار هست هم باید تولید با کیفیت تر و بیشتر باشد. یک نفر که سرمایه دار است باید سرمایه اش را در مسیر تولید قرار دهد و یک نفر که دانشمند است می بایست دانش خود را به شکلی مورد استفاده قرار دهد که به تولید کمک کند. از سوی دیگر شخصی که مصرف کننده است نیز با مصرف خود تولید را پشتیبانی کند. واقع امر این است که هر کسی در هر جایگاهی باید در جهت ترویج اقتصاد ملی گام بردارد. در بعد جهادی نیز همین طور است. جهاد باید در همه رفتارها و فرایندهای زندگی جامعه امروز نهادینه شود.

به چه شکل می توان شاخصه های مدیریت جهادی را در بدنه مدیران کشور تبیین کرد؟

مدیر در همه سطوح می بایست باید جهادی عمل کند. از وزرا و رئیس جمهور تا مدیران میانی و پایین دستی. حتی سطوحی همانند مدیر یک دبستان و مهدکودک هم باید جهادی عمل کند. در حوزه تولید، تولید کننده و در بخش مصرف نیز مصرف کننده و مردم باید جهادی عمل کنند. اگر این جهاد در جامعه به منصه ظهور نرسد، طبیعتا تولید ملی هم پیشرفت نمی کند. باید یک بیان نسبتا خوب و عامه فهم و عملیاتی از اقتصاد مقاومتی ارائه کنیم. اولا باید به این نکته توجه کنیم آن گاهی که مدیران و مسئولان و حکومت پای کار اقتصاد مقاومتی می آیند، این مهم با سرعت بیشتری پیشرفت و حرکت می کند. در اقتصاد مقاومتی هم مردم وظیفه دارند و هم دولت و حاکمیت، اما وظیفه کلیدی برای دولت و حاکمیت است، چون آن ها هستند که ریل گذاری می کنند و مردم نیز حمایت و پشتیبانی لازم را به عمل می آورند. به همین دلیل اگر دولت و حاکمیت کار خودشان را به درستی انجام دهند، زحمت مردم خیلی کمتر خواهد شد. در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بحث حاکمیتی را هم به طور طبیعی مدیران هدایت می کنند. قوانین و سازمان ها و همچنین ساز و کارهایی که به صورت رسمی تعریف می شوند بخشی از داستان به حساب می آیند. روحیات و تفکر و آن انگیزه ها و هنجارهایی که حاکم است بر روح و دل و جان مدیر بخش های مختلف اجرایی کشور خواهد نشست. گاهی این بخش را حتی با ساز و کار فرایند قانونی و رسمی هم نمی توان هدایت و تنظیم کرد، یعنی شما در فضای مدیریت بخش های حاکمیتی و دولتی به شکل بدیهی و طبیعی به ساز و کار و قانون نیاز دارید، اما به روحیه و فرهنگ مدیریت صحیح که همان فرهنگ و روح مدیریت جهادی نام گرفته هم به شدت نیازمند هستیم. اگر مدیریت جهادی محقق شود مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی خیلی هموارتر می گردد و خود آن عنصر جهاد یک مولفه ای به حساب می آید که می تواند عوامل مختلف را با سهولت و روانی بیشتری هدایت کند و کنار همدیگر قرار دهد. به عنوان مثال ما در اقتصاد مقاومتی یکی از بحث های جدی مان اصلاح نظام بانکی است که در تولید فوق العاده موثر است.

سیستم بانکی چه نقشی را در هدایت اقتصاد مقاومتی و همچنین مولفه های مدیریت جهادی دارد؟

نظام بانکی به دو شکل بر روی تولید اثر می گذارد. یکی اینکه می تواند منابع سرمایه را در اختیار تولید کننده قرار بدهد که متاسفانه الان که با شما سخن می گویم چنین اقدامی را در دستور کار ندارد. دوم این که می تواند قدرت خرید در اختیار مصرف کننده قرار بدهد که باز هم این نکته در سال های اخیر هرگز محقق نشده است. نکته حائز اهیمت این است که اگر نظام بانکی اصلاح شود، تولید تقویت می شود و از طرف دیگر معیشت مردم و همچنین رفاه مردم به صورت قابل توجهی افزایش می یابد.