به گزارش افکارنیوز،

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه پارلمانی مواد دیگری از طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی و ماده 14 این طرح را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه نمایندگان، ماده 14 طرح مذکور جایگزین ماده 48 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌شود که به موجب آن در اجرای اصل 90 قانون اساسی به منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه، تشکیلاتی تحت عنوان دیوان اصل 90 قانون اساسی، ایجاد می‌شود.

اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون 90 قانون اساسی و وظایف مصرح در آن به قوت خود باقی است.