مهمترین مشاور قانون هدفمندسازی یارانه ها این روزها راه خود را از دولت جدا کرده است.

به گزارش جهان، جمشید پژویان که از سرسخت ترین حامیان اجرای این طرح بوده است، اخیرا گفته است که اجرای این قانون به صلاح نیست.

وی که مدتها به عنوان تنهاترین مدافع متعصب یارانه های نقدی در لباس نماینده دولت در مناظره ها شرکت و از این قانون دفاع می کرد، چند روز پیش در جمع دانشجویان خود گفته است: هدفمند کردن یارانه ها قرار بود ما را از زمین بلند کند و به آسمان ببرد اما این طور که پیش می رود به نظر می رسد از هوا به زمینمان بزند.

این موضع پژویان که مورد تعجب دانشجویان وی نیز قرار می گیرد، درحالی است که وی تا چند ماه پیش آنرا تنها راه نجات اقتصاد ایران می دانست.

گفته می شود جمشید پژویان تنها اقتصاددان وابسته به کمپ اقتصاددانان لیبرال است که در جلسه با رئیس جمهور اعلام کرد حاضر است مشاور دولت در اجرای این قانون باشد.

همان زمان برخی اعتقاد داشتند راه وی از دولت جدا است. پژویان هدفمندسازی یارانه ها را در حاکمیت قیمت های نسبی می بیند و غرض اصلی دولت اصلاح روند توزیع یارانه ها است که ایندو گرچه دارای مشترکاتی هستند، اما در مقام اجرا از یکدیگر فاصله می گیرند.