به گزارش افکارنیوز،

طبق ابلاغیه دولت به همه اعضای کابینه، از آن ها خواسته شده است با تعیین یک مسئول مشخص در حوزه "کارتابل دولت" در دستگاه مربوط، به آگاهی اعضای دولت از دستور جلسات هیئت وزیران، توجه بیشتری شود تا اعضای کابینه حضور موثرتری در این نشست ها داشته باشند و در عین حال، در بررسی پیشنهادهایی که در جلسات دولت انجام می شود، مشارکت فعال تری داشته باشند.