شنیده شد که پایگاه اطلاع رسانی شهدای ایران در خبری مدعی شد، جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران از وزیر ارشاد و کارگردان فیلم دموکراسی تو روز روشن به دادسرای تهران شکایت کرده اند.

به گزارش دادنا دراین خبرآمده است: هیات خانواده شهدا و ایثارگران به جهت توهین و بی احترامی در فیلم دموكراسی تو روز روشن و جلوگیری از تكرار اینگونه اعمال زشت و ناپسند از سوی ساختارشكنان سینمای دفاع مقدس، شكایتی را از وزیر محترم ارشاد جناب آقای حسینی و كارگردان فیلم آقای علی عطشانی به دادستان تهران تقدیم نموده اند.