سخنگوی وزارت امور خارجه خبر سفر مدودف به تهران را تکذیب کرد.

ایران دیپلماتیک نوشت:

رامین مهمان پرست گفت: تاکنون چنین خبری را نشنیده است. مهمان پرست در واکنش به موضع تهران در صورت تصمیم مدودف به سفر به تهران گفت: در مورد مقتضی درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.