به گزارش افکارنیوز،

با توجه به این که طبق ضوابط اجرایی بودجه امسال، خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌ های دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروها و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود و موارد استثنا به تصویب هیئت وزیران می رسد، بر اساس نامه رسمی یکی از اعضای مهم کابینه به مدیران نهاد ریاست جمهوری، درخواست صدور مجوز دولت برای خرید 500 دستگاه خودروی کمک دار عملیاتی ساخت داخل ارائه شده تا این خودروها در اختیار بخش های مختلف وزارتخانه مربوط در سراسر کشور قرار گیرد که درخواست مربوط، به دلیل ابهامات مختلف، فعلا به تصویب نرسیده است.