به گزارش افكار، وزیر بهداشت در حاشیه کمیسیون بهداشت مجلس به خبر گفت: استعفا نداده ایم و این اخبار دروغ است. مرضیه وحید دستجردی که برای ادای توضیح درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران در این کمیسیون حاضر شده بود، دقایقی پس از اتمام جلسه مشترک با اعضای کمیسیون گفت: این موضوع که استعفای من در وزارتخانه مطرح شده را رسانه ها می سازند و کاملا تذکیب می شود.
گفتنی می شود امروز صبح در سطح وزارت بهداشت و درمان، صحبتهایی درباره استعفای وزیر بهداشت به خاطر مسایل حاشیه ای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، شنیده شد. استعفایی که گفته می شد به دلیل فشارهای سیاسی ناشی از پیامدهای تصمیم انحلال دانشگاه، دکتر دستجردی قصد آن را داشته است.
پیشتر، مسئولان سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران با اعلام اینکه نامه انحلال دانشگاه از سوی ریاست جمهوری در مردادماه امسال به وزارت بهداشت رفته و دکتر دستجردی حدود ۴ ماه در مقابل اجرای این دستور، مقاومت کرده بود، مسئولیت مستقیم انحلال چهارمین دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور را متوجه لطف اله فروزنده، معاون نیروی انسانی رئیس جمهور کرده بودند.