افكار نيوز: در جلسه شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين، با پيشنهاد دبيركل و با راي اكثريت، سيد مرتضي نبوي بعنوان قائم مقام اين تشكل انتخاب شد.

به گزارش افکار نیوز، جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین شب گذشته با حضور اکثریت اعضا و به ریاست محمدرضا باهنر برگزار شد.
درحالی که در جلسه پیشین با رای اکثریت محمد رضا باهنر بعنوان دبیرکل ابقاء شده بود در این جلسه با پیشنهاد دبیرکل و با رای اکثریت سید مرتضی نبوی بعنوان قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شد.
در جلسه شورای مرکزی این تشکل، راهکارهای لازم برای انتخاب مسئولین واحدهای جامعه اسلامی مهندسین مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آتی نیز دنبال خواهد شد.
انتهای پیام / ب.