به گزارش افكار به نقل از ايسنا، حجتالاسلاموالمسلمین روحالله حسینیان اظهار کرد: احتمال میدهم در آینده نزدیک، بین خود جریان اصولگرایی رقابتی ایجاد شود، یعنی بین اصولگرایان ناب و اصولگرایانی که گرایشهای غیرنابی هم دارند، در آینده رقابت ایجاد شود.
وی افزود: تلاش نداریم که رقابت بین اصولگرایان حفظ شود، بلکه دوست داریم رقابت بین اصولگرایان ایجاد نشود و با دیگران رقابت داشته باشند، ولی پیش‌بینی بنده این است که بین خود اصولگرایان در انتخابات‌های آینده رقابت ایجاد می‌شود.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، گفت: اگر هر دو جریان اصولگرایی که احتمال می‌دهم بین آنها انشعابی ایجاد شود، با حفظ اصول کلی و ولایت‌مداری‌شان با هم رقابت داشته باشند، این رقابت مبارکی است و منافع کشور حفظ می‌شود، اما اگر در بین یکی از این دو گروه انحراف ایجاد شود همان‌طور که در مرحله اول بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون انشعاب ایجاد شد تا جایی که هر دو پیرو خط امام(ره) بودند و دو سلیقه بود که نمی‌توانستند با هم کار کنند، و امام(ره) هم این تشخیص را دادند که این دو گروه با یکدیگر رقابت درون جریانی داشته باشند، این امر به نفع کشور است و قطعا امنیت بیشتری هم حاکم می‌شود.
وی ادامه داد: اگر خدای ناکرده یکی از این دو گروه در جریان اصولگرایی منحرف و از خط ولایت جدا شوند همان‌طور که تجربه نشان داده در دامان غرب و آمریکا خواهند افتاد؛ و قطعا این امر به ضرر اسلام، انقلاب و کشور خواهد بود. بنابراین مادامی که این دو جریان در خط رهبری باشند و از اصول کلی‌تری که اصول اصولگرایی تبعیت کنند رقابت آنها، رقابت مبارکی خواهد بود و مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعثحفظ منافع کشور خواهد شد.
رییس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، درباره خودانتقادی در جریان اصولگرایی، گفت: درون جریان اصولگرایی که الآن به عنوان اکثریت مجلس و به عنوان دولت وجود دارد، وظیفه همه ما آسیبشناسی و نقد این جریان است و هیچگاه هم از نقد ضرر نخواهیم کرد و هر کس اصولگرایی را نقد کند، نه احتمال انشعاب و انحراف ایجاد میشود و این به نفع اصولگرایی است.