به گزارش افكار به نقل از شهر، سید مرتضی بختیاری در گفتوگوی اختصاصی با ستاد خبری روز ازدواج گفت: برای روز اول ذیحجه که روز بدون طلاق نامگذاری شده است، از بخشهای مختلف درخواست کردهایم تمام تلاش خود را به کار بندند تا این روز تنها در حد شعار باقی نماند و اجرایی شود.
وزیر دادگستری با اشاره به پیشنهاد سازمان ملی جوانان برای نامگذاری روز ملی ازدواج به نام روز طلاق گفت: " امیدواریم کار بیشتری در این زمینه انجام شود. ما به صورت جدی این قضیه را پیگیری می‌کنیم. "
وی با اشاره به همکاری وزارت دادگستری با سازمان ملی جوانان گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته در این رابطه این است که با یک همت همگانی به سمت و سویی برویم که طلاق از جامعه ایران ریشه کن شود.
بختیاری همچنین با دفاع از ترویج مهریههای پایین گفت: "شاید باور نکنید اما مهریه همسر من، یک جلد کلام ا... مجید و یک دوره تفسیر المیزان بود".