فارس: كميسيون بهداشت و درمان مجلس پس از بررسي انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام كرد كه اين اقدام مغاير قانون برنامه چهارم توسعه بوده است.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه‌شنبه جلسه‌ای را با مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای بررسی علت انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران تشکیل می‌دهد.

در این جلسه که از ساعت ۱۳ امروز برگزار خواهد شد، نمایندگان و اعضای کمیسیون بهداشت که با این اقدام وزارت بهداشت مخالف هستند، سؤالات خود را در خصوص این موضوع مطرح خواهند کرد.

امیدوار رضایی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و عضو هیئت رئیسه مجلس از سوی کمیسیون مبتوعش مأمور شده بود قانونی بودن یا نبودن انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را از طریق اداره‌ کل قوانین مجلس بررسی کند که وی پس از بررسی‌های خود، اعلام کرده " انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران مغایر مواد ۴۹،۱۳۷ و ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه بوده است ".

قرار است در نشست عصر امروز اعضاي كميسيون بهداشت و درمان با وزير بهداشت، گزارش اميدوار رضايي ارائه و بررسي شود و نمايندگان هم توضيحات مرضيه وحيد دستجردي را در اين خصوص بشنوند.