کیهان نوشت:

عناصر ضد انقلاب مقیم سوئد تظاهرات بسیار باشکوهی! را علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند.
تظاهرکنندگان در این تجمع بسیار باشکوه! همچنین به دیدار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از سوئد که قرار است به زودی انجام شود با شدت تمام اعتراض کردند.

براساس تصاویری که سایت ضد انقلابی «روزنه. کام» از این تجمع منتشر کرده ۷ نفر از عناصر ضد انقلاب حضور داشتند و برای ساعاتی اسباب تفنن عابران را فراهم کردند! این تجمع به دعوت گروه موسوم به «مالمو»(حزب کمونیست کارگری ایران) برگزار شده بود.

كيهان اين خبر را صرفاً از اين جهت كه عناصر ضد انقلاب بدانند مهم و منشأ اثر هستند و زحمت بزرگشان به هدر نرفته است، منتشر مي كند!