همت آن لاين نوشت:طی اسنادی متوجه شدیم سید کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی صومعه سرا ، طی نامه ای به شیلات کشور نوشته است که اجازه دهند تا شرکتی به نام دزلی صنعت تعداد "پانصد میلیون” قطعه تخم ماهی قزل آلا از خارج وارد کنند که البته با این مقدار که معادل واردات ۸ تا ۱۰ سال کل کشور می باشد موافقت نشده است.