به گزارش افكار به نقل از دي نا، کلیسای کاتولیک که بطور مرتب به وجود آزارهای جنسی متهم میشود، این بار در خانه خود مورد اعتراض قرار گرفته است.

قربانیان آزارهای جنسی، از سازمان ملل خواسته اند تا مزاحمت جنسی کودکان را به عنوان جرم علیه بشریت اعلام نمایند.

پس از این گردهمایی نزدیک به ۱۰۰ تن بسوی میدان سنت پتر در واتیکان بحرکت درآمدند، اما پلیس از ایتالیا از حرکت این افراد جلوگیری به عمل آورد.

پاپ بندیکت شانزدهم، در برخی از سفرهایش عدم اقدامات لازم از سوی کلیسا جهت جلوگیری از آزارهای جنسی به کودکان را پذیرفته و از قربانیان این طور وقایع معذرتخواهی کرده بود.