به گزارش افكار به نقل از فارس، در ادامه رسیدگی به مواد لایحه برنامه پنجم، علی عباسپور فرد تهرانی پیشنهادی مطرح کرد که برای نوسازی مدارس و جمعآوری مدارس کپری از محل ماده حساب ذخیره ارزی استفاده شود.
در ادامه لاریجانی گفت: وقتی صندوق توسعه ملی تشکیل شد دیگر حساب ذخیره ارزی نداریم.
وی در ادامه بعد از سخنان عباسپور گفت: دوستان دولت تذکر دادند که ممکن است حساب ذخیره ارزی در کنار صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد و فعلا در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد.
لاریجانی افزود: آقای عبدالهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید حساب ذخیره ارزی نداریم اما سایر نمایندگان اعلام کردند حساب ذخیره ارزی فعلا موجود است و اگر با تشکیل صندوق توسعه ملی به صورت قطعی این حساب ذخیره حذف شد ذکر منبع این پیشنهاد نیز حذف خواهد شد.
عباسپور فرد ادامه داد: در همه جای دنیا ساختمان مدارس محل‌های امن در مقابل زلزله، سیل و طوفان هستند و در کنفرانس جهانی زلزله از ایران به خاطر مدارس مقاوم تقدیر شد در حالی که در زلزله چین تعداد زیادی از دانش‌آموزان در مدارس کشته شدند.
نماینده تهران در ادامه گفت: در جریان بازدید از جزیره قشم دانش‌آموزان کودکان استثنایی در هوای گرم جزیره در کانکس درس می‌خواندند و از نمایندگان تقاضا می‌شود اعتبارات لازم را در اختیار سازمان نوسازی مدارس قرار دهند و برای خود باقیات صالحات به جا بگذارند.
در ادامه رسیدگی به مواد لایحه برنامه ماده ۲۶ لایحه برنامه مصوب تلفیق رأی لازم را کسب نکرد و طبق آییننامه مجلس برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.