به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های کشور امروز چهارشنبه 28 دی به‌شرح زیر منتشر می‌شود.

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

روزنامه

از خطر 243 پلاسکو در پایتخت تا فوبیای ظهور خاوری‌های جدید

از خطر 243 پلاسکو در پایتخت تا فوبیای ظهور خاوری‌های جدید