به گزارش بولتن اين رخدادها از يك سو نقش مؤثري در شكل گيري انقلاب و استمرار آن داشته و از سوي ديگر ماهيت و هويت هر سه واقعه مبارزه با استكبار، نظام دست نشانده آن و مخالفت با مداخله آمريكا در امور داخلي ايران بوده است.جشن سال نو میلادی با حضور کشیش مسیحی در لانه جاسوسی آمریکا