به گزارش "راهبردنیوز" در انتخابات نماینده مدیران مسئول مطبوعات برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات که عصر روز دوشنبه در تالار وحدت برگزار شد،علی مطهری عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در هیئت نظارت بر مطبوعات برای ایفای وظیفه نظارتی دست به اقدامات جالب و جنجال برانگیزی زد که موجب اعتراض بسیاری از رای دهندگان شد!

علی مطهری با نصب ۲ دوربین، یکی در محل اخذ رای و دیگری در سالن محل برگزاری، از چهره تک تک افراد و حتی تعرفه رای، رای دهندگان فیلمبرداری کرد که این اقدام او منجر به اعتراض شد!

معترضین اظهار می داشتند که این اقدام، اولاً خلاف قانون و اصول انتخابات بوده و با موضوع مخفی بودن آراء مغایرت دارد و ثانیاً نوعی تفتیش عقاید به حساب می آید و باید از آن جلوگیری شود.

بر پایه این گزارش، سیداحسان قاضی زاده، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در پاسخ به اعتراض رای دهندگان دستور جمع آوری دوربین های فیلمبرداری را صادر کرد اما رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با علی مطهری هم نظر شد و اعتراض به جایی نرسید.

البته علی مطهری برای تشدید به اصطلاح تدابیرنظارتی پا را فراتر گذاشت و بدون رعایت چارچوب اختیارات نظارتی خود(غیرقابل تفویض) چند نفر دیگر را نیز مامور کرده بود که به زعم خود جلوی تخلفات احتمالی در رای گیری را سد کنند اما به نظر می رسد که این قبیل اقدامات نه تنها جوابگو نبوده بلکه تلقی انحصارطلبی و تمامیت خواهی را به اذهان متبادر کرده است.