در پی انتشار نامه اداری یکی از نمایندگان مجلس در خصوص واردات تخم ماهی قزل آلا به کشور توسط یکی از سایت های خبری این نماینده در گفتگو با افکار نیوز از انتشار یک نامه معمولی تحت عنوان «درخواست عجیب یک نماینده + سند» ابراز شگفتی کرد و گفت چنین نامه هایی در راستای وظایف نمایندگی به دستگاه های اجرایی نوشته می شود و هیچ گونه رانتی را برای درخواست کننده ایجاد نمی کند.
سید کاظم دلخوش اظهارداشت: نامه مذکور به همراه اصل درخواست شرکت وارد کننده به رئیس سازمان شیلات ارجاع داده شد که دستگاه مربوطه پس از بررسی مختار است با توجه به قوانین موضوعه کشوری اقدام نماید.
وی افزود: نامه مذکور یکی از صدها نامه ای است که توسط مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی به نمایندگان داده می شود تا آنها با توجه به وظایف قانونی خود، اقدام لازم را در جهت رفع مشکلات احتمالی انجام دهند لذا بسیار عجیب است که چنین نامه ای تحت یک عنوان یک اقدام عجیب منتشر شد.
نماینده صومعه سرا تصریح کرد: اصل این اقدام و نامه مذکور موضوعی کاملا معمول در میان نمایندگان است اما انتشار آن از سوی دستگاه اجرایی سوال برانگیز است و به همین دلیل اینجانب از وزیر جهادکشاورزی برای پاسخ به ضعف مدیریت بر نیروهای تحت امر مدیران خود و همچنین عدم تسلط نسبت به برخورد ناصحیح و غیر اصولی و غیر اخلاقی واحد های تابع در ستاد وزارت جهاد کشاورزی با مکاتبات نمایندگان سوالی مطرح کرده ام که به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع شد و صادق خلیلیان برای پاسخ به این ابهامات باید در مجلس حاضر شده و جواب دهد.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد این نامه توسط یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی که همکاری نزدیکی با حزب مشارکت داشته در اختیار سایت های خبری قرار گرفته است.