افكار نيوز: مهمانپرست: نمی توان در برابر ضرب و شتم تظاهر کنندگان کانادا سکوت کرد.
مهمانپرست افزود: در دوره فعلی دولت افراطی این کشور برخورد خشونت بار و منتهی به قتل پلیس کانادا با مردم، دخالت نیروهای امنیتی در امور خصوصی شهروندان و نقض حقوق بومیان بارها اتفاق افتاده است.

به گزارش افکار به نقل از مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگاری در خصوص واکنش انفعالی سخنگوی وزارت خارجه کانادا پس از احضار کاردار موقت این کشور در تهران به وزارت امور خارجه به واسطه برخورد خشونت آمیز کانادا با تظاهرات در شهر تورنتو تصریح کرد: در دوره فعلی دولت افراطی این کشور برخورد خشونت بار و منتهی به قتل پلیس کانادا با مردم، دخالت نیروهای امنیتی در امور خصوصی شهروندان و نقض حقوق بومیان بارها اتفاق افتاده است.

مهمانپرست افزود: نقض متعدد حقوق شهروندی در جریان تظاهرات تورنتو و ضرب و شتم معترضین امری نیست که بتوان نسبت به آن سکوت اختیار کرد.

سخنگوی وزارت خارجه تعهدات بین المللی کانادا در خصوص نحوه بازداشت و رفتار غیر قانونی با تظاهر کنندگان تورنتو را یادآور شد و افزود: حقوق بشر یک تعهد جهانی است و کشورها نباید با توسل به توجیهات سیاسی از اجرای آن طفره روند.

وی در پایان به مقامات کانادایی توصیه کرد به جای استفاده از مسائل دیگر کشورها، به ابهامات و سئوالات افکار عمومی بین المللی در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشور پاسخ گویند.

انتهاي پيام/ب.