به گزارش افکارنیوز،

الهیار ملکشاهی با رد ادعای تعویق زمان بازدید نمایندگان از این زندان، گفت: هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با حضور در زندان اوین از بخش مردان و زنان زندان اوین بازدید خواهیم کرد و هیچ تعویقی در زمان بازدید نمایندگان از این زندان صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه، نمایندگان حاضر در هیئت بازدید کننده از زندان اوین، متشکل از همه فراکسیون های مجلس است، تصریح کرد: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همواره از زندان‌ها بازدید می‌کنند اما امروز به‌صورت ویژه از این زندان بازدید خواهیم کرد.