به گزارش افکارنیوز،

سیدمحمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی احزاب آسیایی و دومین کنفرانس بین المللی راه ابریشم اظهار کرد: آنچه در دنیای پرشتاب، پرتنش و بعضا بی حساب امروز گفتگوی چند جانبه در کشورها و فضای بین الملل ضروری است.

وی با بیان اینکه احزاب سیاسی باید توان گفت و گوی با مردم و هواداران خود را در مرحله نخست داشته باشند، گفت: امروز رهبران ده ها حزب، سازمان سیاسی و همچنین اقتصادی گرد هم جمع شده اند تا دیالوگ تفاهمی و ارزش آور پیرامون یک مفهوم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیگیری کنند. مفهومی به بلندای چند هزار سال از تاریخ بخش وسیعی از جهان یعنی مفهوم جاده ابریشم.

دبیرکل حزب تمدن اسلامی تصریح کرد: حاکمیت رویکرد اعتدالی مبتنی بر تحزب پس از چند دهه بر نظام مدیریت جوامع آسیایی می تواند، عقلانیتی تولید کند که تدبیر با دغدغه عمل و آرامش بخشی به زندگی اجتماعی را در این جوامع به ظهور رسانده و با فراهم کردن بستری برای تمرین مشارکت و مدارا رفتارهای افراطی، عجولانه و به دور از مصلحت و دوراندیشی را طرد کند.

میرمحمدی تاکید کرد: اسلام، مکتب عدل، اعتدال و امت اسلامی امت میانه و معتدل است، نظام آن عادلانه و بر محور میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است.

وی اظهار کرد: اعتدال ورزی به عنوان یکی از ویژگی های تمدن اسلامی است که متاسفانه در سال های اخیر استبداد و استعمار جلوه ای خشن و تندرو از جوامع اسلامی را ساخته و پررنگ کرده است و با بازگشت به اصول بنیادین اعتقادی و استفاده از ظرفیت های نوین از جمله نظام حزبی می توان این دوران را پشت سر گذاشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مسیر ابریشم فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است، ادامه داد: مسیری که با فلسفه تجارت شکل گرفت و لیکن پارامترهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داد.