به گزارش افکارنیوز،

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن نام اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در لیست موسوم به تروریسم، قویا محکوم می نماید.

 در این بیانیه آمده است: «دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی، اقدام آمریکا مبنی بر قرار دادن نام اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در لیست موسوم به تروریسم که در واقع لیست مخالفین سیاست های ددمنشانه و ضد بشریت آمریکا و لیست مبارزین علیه اشغالگری صهیونیست ها و اعمال جنایت کارانه آنها می باشد را قویا محکوم می نماید.»

بیانیه دبیرخانه کنفرانس بین المللی می افزاید: «این تصمیم ضد حقوق بشری مقامات آمریکایی تلاش نافرجام دیگری علیه مقاومت فلسطین بوده و بیانگر میزان جانبداری شیطان بزرگ از رژیم صهیونیستی و همدستی با این رژیم و نادیده انگاشتن حقوق ملت فلسطین می باشد.»

این بیانیه یادآور شده است: «اقدام بی ارزش وزارت خارجه آمریکا یک رفتار دوگانه و ظالمانه است که علیه ملت فلسطین بعد از ادعای اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صورت می گیرد و بدون تردید نه تنها هیچ تاثیری برمقاومت نخواهد داشت بلکه ضمن افشای بیشتر چهره تروریسم حقیقی رژیم صهیونیستی، اراده رهبران مقاومت علیه رژیم جعلی اسرائیل را مصمم تر می سازد.»

این بیانیه تصریح می کند که: «دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین همه مجالس کشورهای اسلامی و مستقل در جهان وهمچنین گروه ها و سازمان های حامی حقوق بشر، عدالت و مقاومت مشروع در مقابل اشغالگری را دعوت می کند تا این تصمیم آمریکا و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی را قویا محکوم نموده و از حقوق همه ملت مظلوم فلسطین دفاع نمایند.»