به گزارش افکارنیوز،

یادداشت علی مطهری بعد از دیدن فیلم به وقت شام در زیر قابل مشاهده است.

یادداشت مطهری