به گزارش افکارنیوز،

اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح سؤال از رئیس جمهور توسط هیأت رئیسه برای بررسی به کمیسیون بودجه به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

وی افزود: حدود 180 نفر از نمایندگان چندی پیش طرح سئوال از رئیس جمهور را در خصوص بحث مؤسسات مالی تهیه کرده بودند که پس از تحویل آن به هیأت رئیسه موضوع برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد.