به گزارش افکارنیوز،

علی محمد بشارتی وزیر کشور دولت سازندگی ، با اشاره به وابستگی شاه به قدرت های خارجی اظهار داشت:تمام هم و غم شاه این بود که کشور را به آمریکا و قدرت های خارجی وابسته تر کند. شاه به دولتی ها و درباری ها سپرده بود که با آمریکا هماهنگ باشند.

وی افزود: پس از هزار سال محرومیت شیعه، توانستیم انقلابی که رنگ و بوی شیعه و اسلام داشت را به پیروزی برسانیم که حاصل آن استقلال و آزادی بود.

وزیر اسبق کشور با بیان اینکه رژیمی که با مصلحت آمریکا، اسرائیل و انگلیس سر کار بیاید، آیا می خواهد به ملت استقلال و آزادی بدهد؟ تصریح کرد: مردم تمام دوره رژیم پهلوی را به فراموشی سپردند و تمام رشته های وابستگی گسیخته شد و مردم روی پاهای خود ایستادند.

وزیر اسبق کشور ادامه داد: رئیس سازمان جاسوسی آمریکا پس از پیروزی انقلاب صریحا اعلام کرد که «ما نمی دانیم در ایران چه اتفاقی افتاد. ما ایران را طوری ساخته بودیم که بتوانیم صد سال بر آن حکومت کنیم.»!

بشارتی با بیان اینکه آمریکا، ایران را یکی از ایالت های خود می دانست تاکید کرد: کشور «مترسکی» به نام شاه داشت که آن هم دست نشانده آمریکا بود. ترس واهی از شاه در دل مردم افتاده بود؛ شاه، ساواک را به جان مردم انداخته بود و افراد، بدون طی مراحل قانونی و قضایی دستگیر می شدند.

وی با بیان اینکه مردم، امروز فکور، فهیم و سهیم هستند تصریح کرد: انبوه روزنامه هایی که امروز به چاپ می رسند، دلیلی بر مدعای ماست.

بشارتی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به میزان اعزام دانشجویان، پیش و پس از انقلاب اسلامی گفت: این همه دانشجوی المپیادی که امروز به خارج می روند و با طلا و نقره و برنز بازمی گردند، پیش از انقلاب کجا بودند؟! همین نشان دهنده رشد علمی کشور در دنیا است. چرا ما پیش از انقلاب، یک مرتبه هم در این المپیادها شرکت نکردیم؟

وی تاکید کرد: حاکمیت طاغوت، ظلم به وجود می آورد و ظلم هم باعث از بین رفتن استعدادها می شود؛ انقلاب، وابستگی دوره پهلوی را از میان برداشت و برای همین، مردم رشد کردند.

وزیر اسبق کشور درباره توجه انقلاب به اسلام تصریح کرد: رژیم پهلوی در پی از بین بردن روحانیون به عنوان پاسداران اسلام بود. اسلام، خمیرمایه انقلاب، آزادی، استقلال و بریدن رشته های وابستگی بود.

بشارتی در پاسخ به این ادعا که گفته می شود شاه پس از توسعه اقتصادی، به دنبال پیش بردن کشور به سمت توسعه سیاسی بود گفت: این حرف بیشتر به «ژِست» و «جُک» شبیه است؛ من خودم ۵ سال در زندان بودم و به خوبی با طرح شاه مبنی بر توسعه سیاسی آشنایی دارم(خنده)!

وی عنوان داشت: شاه با انقلاب سفید، کشاورزی و دامداری ما را نابود کرد. ما مجبور شدیم که ذبح غیر اسلامی به خورد مردم بدهیم. پس از انقلاب سفید، لبنیات، گوشت و برنج و جو از خارج وارد می شد. 

وزیر اسبق کشور در همین باره اضافه کرد: به دور از تعصب، شاه در هیچ رشته ای جز شکنجه، کشتن مردم بی دفاع و توسعه زندان ها، هیچ دستاوردی نداشت.