به گزارش افکارنیوز،

 علی علیزاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن با اشاره به تحلیل های مطرح شده درخصوص آشوب‌های اخیر ایران در توئیتر نوشت: از میان تمام مقالات جریان موسوم به چپ در باره شورش دی هیچیک به نقش سالها تحریم  در اقتصاد داخلی اشاره نداشت هیچ یک به تسلیحاتی کردن نارضایتی های اقتصادی توسط غرب اشاره نداشت. کمدی شرم آور تاریخ است که کسانی که خود را وقیحانه چپ بنامند و کارکردشان مشابه لیبرالها جاده باز کنی امپراطوری امریکاست.

 

وقتی چپ ها تحریم های ایران را نادیده میگیرند
همراهی جریان چپ با لیبرال ها برای جاده بازکنی امپراطوری آمریکا