به گزارش افکارنیوز،

 سامانه موشکی فجر-۵ و راکت فلق-٢ برای جمعیت حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش داده شد.

دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی و موشکی را در قالب نمایشگاه‌های جداگانه برپا شده است.