به گزارش مهر، محمد نبي حبيبي در جلسه شوراي مرکزي جبهه متحد اصولگرايان سيستان و بلوچستان که با حضور نمايندگان اضلاع ديگر برگزار شد اظهار داشت: عده اي به دنبال اسلام منهاي روحانيت هستند و ما اصولگرايان منهاي روحانيت را اصولگرايي منهاي اصولگرايي مي دانيم. وي تاکيد کرد: ظرفيت، توان و مجاهدت جامعه مدرسين و جامعه روحانيت براي وحدت و ايجاد يک چتر فراگير براي نيروهاي انقلاب، بي نظير است. وي با اشاره به آرايش انتخاباتي جريان فتنه در انتخابات آتي گفت: با اين جمله که گفته
مي شود که جريان اصلاحات مرده است کاملا مخالفم و معتقدم فقط نمود خياباني اين جريان از بين رفته است؛ و اکنون در حلقه هاي گروهي خود مشغول طراحي توطئه عليه نظام هستند؛ اصلاح طلبان در اين چند ماهه روي ۳۰۰ نفر کار کرده اند. وي افزود: چيزي که انقلاب را تهديد ميکند تجديد نظر طلبي است. نيکسون رئيس جمهور سابق آمريکا مي گويد براي مقابله با انقلاب بايد از تجديدنظر طلبان حمايت کرد چون آنها در ظاهر اصول انقلاب را پذيرفته اند ولي با تبصره هايي که بر مباني انقلاب وارد مي کنند ماهيت انقلاب را از بين مي برند. دبير کل حزب موتلفه اسلامي اضافه کرد: نظرات اصلاح طلبان نهايتا به برخورد با نظام منجر مي شود؛ و همين اصلاح طلبان هستند که حاضر نيستند فتنه را محکوم کنند.