به گزارش فارس، چهارمین روز از ثبت داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از شنبه آغاز شده، دقایقی پیش در ۲۰۷ حوزه اصلی و ۳۱ ستاد انتخابات کار خود را آغاز کرد.

به گفته وزیر کشور روز گذشته تعداد داوطلبین انتخابات مجلس نهم در سراسر کشور از مرز ۱۰۰۰ نفر گذشت.


ثبت نام از داوطلبان تا پایان روز جمعه ادامه دارد و طبق قانون این زمان تمدید نمی‌شود.

داوطلبان نمایندگی مجلس می‌بایست دارای مدارک و شرایط زیر باشند:

- اصل کارت ملی و سه نسخه تصویر آن.

‌‌٢ - اصل شناسنامه عکسدار و سه نسخه تصویر کلیه صفحات آن.

‌‌٣ - عکس جدید ‌‌۴ × ‌‌٣ ده قطعه(ترجیحا با زمینه روشن).

‌‌۴ - اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک معادل که معتبر باشد.

‌‌٥ - اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ‌‌٢٩ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

‌‌۶ - اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی.

به استناد ماده ‌‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

‌‌١ - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

‌‌٢ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

‌‌٣ - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

‌‌۴ - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

‌‌٥ - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

‌‌۶ - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.

‌‌٧ - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره ‌‌١ - داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند(‌‌١) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره ‌‌٣ هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.

بر اساس قانون تفسیر ماده(‌‌٢٨) که در تاریخ ‌‌١٢ / ‌‌٥ / ‌‌١٣٩ به تایید شورای نگهبان رسیده، مدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

در ضمن به استناد تبصره ‌‌٢ ماده ‌‌٩ قانون یاد شده هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند. در غیر اینصورت نامزدی آنان کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

همچنین به استناد ماده ٤٦ قانون مذکور هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس میتوانند شخصاً و به صورت کتبی انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و عدول از انصراف نیز پذیرفته نمیشود.